Thông cáo 14 December, 2018 – 09:24

BitBattle cập nhật luật Thách đấu mới 14/12/2018

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Nhằm nâng cao tính công bằng trong các phòng Thách đấu, BitBattle xin thông báo quy tắc mới khi tham gia các phòng như sau:

  • Thời gian thách đấu tối thiểu: 30 phút
  • Số người tham gia một phòng tối thiểu: 3 người
  • SPIN tối thiếu để tham gia phòng: 20 SPIN

** Lưu ý: số SPIN này sẽ trừ ngay khi tham gia phòng (dù người dùng có sử dụng hết hay không) và chỉ được trả lại cho người chiến thắng dựa theo tổng số lệnh đặt trong phòng.

Luật chơi mới sẽ chính thức áp dụng từ 17:30 GMT+7 ngày 14/12/2018

___

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.