Thông cáo 13 January, 2019 – 15:18

BitBattle thay đổi điều kiện tính nến SIDEWAYS

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Để tham gia thách đấu trên BitBattle, người dùng luôn cần tuân theo một luật thách đấu cơ bản của hệ thống: Dự đoán hướng biến động giá danh mục trong 1 phút tiếp theo là UP/DOWN/SIDEWAYS.

Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn chưa thực sự phân biệt được như thế nào là 1 cây nến M1 UP/DOWN hay SIDEWAYS. Vì vậy, BitBattle xin được công bố cụ thể điều kiện tính nến trong hệ thống cũng như một số cập nhật mới như sau:

Biến động giá nến M1 được tính theo chênh lệch giá mở cửa và đóng cửa của chính cây nến M1 đó.

Cách tính UP/DOWN/SIDEWAYS hiện tại:

  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 không lớn hơn $0.2 => nến M1 đó được tính là 1 cây SIDEWAYS.
  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 lớn hơn $0.2 và giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa (nến xanh) => nến M1 đó được tính là 1 cây UP.
  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 lớn hơn $0.2 và giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa (nến xanh) => nến M1 đó được tính là 1 cây DOWN.

Cách tính trên được áp dụng đối với tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ theo lịch quốc tế. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, khối lượng giao dịch thường mỏng và thấp hơn các ngày còn lại, dẫn đến tỷ lệ phần trăm nến SIDEWAYS vào những ngày này cao hơn bình thường. Để các phòng thách đấu trên hệ thống được diễn ra công bằng hơn, BitBattle sẽ điều chỉnh cách tính nến UP/DOWN/SIDEWAYS theo điều kiện dưới đây. Cách tính này bắt đầu có hiệu lực từ 23:59 (GMT+7) ngày 13.01.2019

Với các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu:

  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 không lớn hơn $0.3 => nến M1 đó được tính là 1 cây SIDEWAYS.
  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 lớn hơn $0.3 và giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa (nến xanh) => nến M1 đó được tính là 1 cây UP.
  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 lớn hơn $0.3 và giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa (nến xanh) => nến M1 đó được tính là 1 cây DOWN.

Với các ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật) và ngày lễ theo lịch quốc tế:

  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 không lớn hơn $0.1 => nến M1 đó được tính là 1 cây SIDEWAYS.
  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 lớn hơn $0.1 và giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa (nến xanh) => nến M1 đó được tính là 1 cây UP.
  • Nếu chênh lệch giá đóng cửa và giá mở cửa của nến M1 lớn hơn $0.1 và giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa (nến xanh) => nến M1 đó được tính là 1 cây DOWN.

Một số chương trình đặc biệt đang diễn ra trên BitBattle

— Về BitBattle —

BitBattle là một nền tảng trading contest P2P nơi người dùng có thể tự tổ chức cuộc thi trading của mình, thách đấu với những trader khác để giành những phần thưởng có giá trị.