Thông cáo 16 January, 2019 – 08:22

BitBattle tung chế độ thách đấu độc lập: Altcoin Rewards

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Sau các chế độ thách đấu thường, phá đảo, BitBattle tiếp tục tung ra một chế độ thách đấu mới có tên Altcoin Rewards.

Altcoin Rewards là chế độ thách đấu độc lập của BitBattle, trong đó người dùng lựa chọn xu hướng của cây nến M1 tiếp của của Bitcoin và nhận về phần thưởng là 1 trong 5 token: XRP, XLM, KNC, TOMOKAT.

Phòng đấu BitBattle Altcoin Rewards

Đối với một lựa chọn tiêu chuẩn, người dùng cần sử dụng 3 SPIN để dự đoán xu hướng giá. Nếu dự đoán đúng, bạn sẽ được nhận lại số SPIN đã sử dụng cho lượt lựa chọn đó cùng với giải thưởng của mình.

Với Altcoin Rewards, bạn sẽ được biết trước giải thưởng mình được nhận vào cây nến tiếp theo. Nếu muốn tăng lượng giải thưởng được nhận, bạn có thể lựa chọn “Gia tăng giải thưởng”, x 5 hoặc x 15 giải thưởng. Để sử dụng tính năng này, bạn cũng cần sử dụng tương tự số lần SPIN cho lựa chọn đó.

Ví dụ:

  • Với 1 lượt chọn tiêu chuẩn, bạn sử dụng 3 SPIN cho một lượt lựa chọn và nhận 1.56 KNC nếu lựa chọn đúng.
  • Khi lựa chọn “Gia tăng giải thưởng” x5, bạn sử dụng 15 SPIN cho một lượt lựa chọn và nhận về 7.8 KNC.

Trải nghiệm chế độ thách đấu Altcoin Rewards với BitBattle tại đây và giành về những phần quà giá trị.

— Về BitBattle —

BitBattle là một nền tảng trading contest P2P nơi người dùng có thể tự tổ chức cuộc thi trading của mình, thách đấu với những trader khác để giành những phần thưởng có giá trị.