Thông cáo 13 December, 2018 – 08:46

Thông báo bảo trì BitBattle 13/12/2018

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Hệ thống BitBattle sẽ tiến hành bảo trì từ 16h00 – 17h00 GMT+7 ngày 13/12/2018, nhằm mục đích nâng cấp trải nghiệm của người dùng tốt hơn.


Người dùng vui lòng quay lại sau thời gian trên!

BitBattle xin cảm ơn

___

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.