Thông cáo 06 January, 2021 – 19:55

Nami Exchange áp dụng cơ chế mới khi giao dịch NAMI Token

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Để đảm bảo giá trị đồng NAMI tăng trưởng ổn định, từ 00:00:00 (UTC) ngày 07/01/2021, Nami Exchange áp dụng cơ chế khóa tạm thời NAMI khi khách hàng thực hiện mua NAMI thông qua giao dịch trên sàn Nami Exchange hoặc swap trong ví Nami cho tới ngày 14/03/2021.

Lộ trình mở khoá của token NAMI

Kể từ 00:00:00 (UTC) ngày 07/01/2021 nhằm đảm bảo giá trị của token NAMI, Nami Corp. sẽ tạm thời khoá số lượng NAMI được mua trên sàn Nami Exchange hoặc swap trực tiếp từ ví Nami, đồng thời áp dụng chính sách mở khóa như sau:

  • Sau khi giao dịch mua hoặc swap thành công, kể từ ngày 14/01/2021: Nhà đầu tư được phép bán trên sàn hoặc swap 30% số lượng NAMI đã mua
  • 14/02/2021: mở khóa giao dịch bán và swap cho 30% tiếp theo 
  • 14/03/2021: mở khóa giao dịch bán và swap 40% số lượng NAMI còn lại.

Token NAMI là gì?

NAMI token là đồng tiền mã hóa chạy xuyên suốt trong hệ sinh thái các sản phẩm của Nami Corporation, với vai trò là đồng tiền trung tâm được dùng để giao dịch, khấu trừ phí giao dịch và trả thưởng cho nhà đầu tư cũng như người dùng.    

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/nami-exchange/id1480302334

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namicorp.exchange

Hoặc website:  https://nami.exchange/

 Cộng đồng của Nami: