Thông báo 19 January, 2022 – 16:37

Thông báo hỗ trợ chuyển đổi token NANO

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nhằm hỗ trợ kế hoạch chuyển đổi token NANO thành XNO với tỷ lệ 1:1 (1 NANO = 1 XNO). Nami Exchange thông báo cập nhật trạng thái giao dịch của token NANO như sau:

  • Cổng nạp và cổng rút của NANO token tạm đóng từ 09:00 ngày 24.01.2022 (UTC+7).
  • Nami Exchange huỷ niêm yết cặp giao dịch NANO/USDT và NANO/VNDC, đồng thời huỷ các lệnh mua bán giới hạn (lệnh limit) đang mở từ 11:00 (UTC+7) ngày 24.1.2022
  • Nami hoàn tất tiến hành tự động chuyển đổi token NANO thành XNO với tỷ lệ 1:1 (1 NANO = 1 XNO)  và mở giao dịch Exchange với các cặp XNO/USDT và XNO/VNDC vào 11:00 (UTC+7) ngày 28.1.2022

Trân trọng,

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website:  https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami:

Reddit: https://www.reddit.com/r/NAMIcoin/