Hướng dẫn 14 December, 2021 – 17:26

Hướng dẫn cơ bản về giao dịch trên Nami Futures

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Giao dịch Futures trên ứng dụng Nami Exchange

Để bắt đầu giao dịch Futures trên Nami Exchange, người dùng cần đáp ứng được các yếu tố sau trước khi thực hiện đặt lệnh:

 • Tạo tài khoản trên sàn giao dịch Nami Exchange
 • Nạp USDT hoặc VNDC vào ví Exchange
 • Chuyển đổi USDT hoặc VNDC từ ví Exchange sang ví Futures

Giới thiệu giao diện

Thanh công cụ dẫn đến các trang trên ứng dụng Nami Exchange

 1. Giao diện trang chủ
 2. Giao diện thị trường
 3. Giao diện Exchange
 4. Giao diện Futures
 5. Giao diện Ví

Giao diện thị trường

 1. Toolbar lựa chọn chế độ Danh sách yêu thích, Exchange và Futures.
 2. Các cặp giao dịch đang được niêm yết trên Nami Futures.
 3. Khối lượng giao dịch của mỗi cặp được tính theo đơn vị USD.
 4. Giá cuối cùng được khớp lệnh trên thị trường của mỗi loại coin được tính bằng VNDC hoặc USDT tuỳ vào cặp giao dịch và giá thị trường tương đương USD.
 5. Tỷ lệ phần trăm biến động giá trong 24 giờ.

Giao diện ví Futures trên ứng dụng Nami Exchange

 1. Nút Chuyển đổi giữa ví Exchange và ví Futures
 2. Tick vào ô vuông để ẩn số dư nhỏ

Hướng dẫn giao dịch Futures trên ứng dụng

Lưu ý: Trong khuôn khổ bài đăng, Nami sẽ hướng dẫn đặt lệnh ở chế độ chuyên nghiệp với loại lệnh Limit.

 

Mở lệnh

Bước 1: Tại toolbar ở màn hình trang chủ, chọn giao diện Futures, chọn một cặp giao dịch bất kỳ. Trong khuôn khổ bài hướng dẫn Nami chọn cặp BTC/USDT.

Bước 2: Chọn chế độ đặt lệnh “Chuyên nghiệp” hoặc “Đặt nhanh” tuỳ vào nhu cầu.

Bước 3: Chọn loại lệnh đặt. Nami Futures áp dụng ba loại lệnh cơ bản: Market, Limit, Stop.

Bước 4: Nhập khối lượng giao dịch, điểm Stop Loss (SL) và điểm Take-Profit (TP).

Bước 5: Chọn đòn bẩy. Hiện tại Nami đang hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh với đòn bẩy x1 đến x125 tuỳ từng cặp giao dịch.

Bước 6: Chọn nút “Mua”(Long) hoặc “Bán” (Short) tuỳ theo nhu cầu để hoàn tất thao tác đặt lệnh.

Đóng lệnh

Có hai cách đóng lệnh cơ bản

Lệnh đóng tự động

Lệnh tự động đóng trong các trường hợp sau

 • Chạm điểm chốt lời (Take-profit)
 • Chạm điểm cắt lỗ (Stop loss)
 • Lệnh xảy ra thanh lý (khi lợi nhuận âm vượt quá số dư ký quỹ)
Lệnh đóng thủ công

Người dùng có hai cách thực hiện thao tác này:

 • Cách 1: Chạm vào nút đóng lệnh trên màn hình chi tiết lệnh để thực hiện đóng.

 • Cách 2: Tại danh sách các lệnh đang mở, người dùng cần vuốt lệnh sang bên trái để thực hiện thao tác đóng.

Cách kiểm tra Lịch sử giao dịch

Kéo xuống phía dưới màn hình giao dịch quý khách hàng sẽ thấy 02 thanh công cụ

 1. Ô Lệnh đang mở: Bao gồm các lệnh chờ khớp và các lệnh đang mở.
 2. Ô Lịch sử: Bao gồm các lệnh đã đóng.

Hướng dẫn giao dịch Futures trên website Nami Exchange

Mở lệnh

Bước 1: Truy cập vào website Nami.Exchange, chọn vào khung Sản Phẩm -> chọn Futures

Bước 2: Thực hiện các thao tác sau để hoàn tất việc đặt lệnh. Trong khuôn khổ bài hướng dẫn Nami chọn cặp BTC/VNDC.

 1. Chọn loại lệnh đặt. Nami Futures áp dụng ba loại lệnh cơ bản: Market, Limit, Stop.
 2. Nhập khối lượng giao dịch.
 3. Nhập điểm Stop Loss (SL) và điểm Take-Profit (TP).
 4. Chọn đòn bẩy. Hiện tại Nami đang hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh với đòn bẩy x1 đến x100 tuỳ từng cặp giao dịch.
 5. Chọn nút “Mua” (Long) hoặc “Bán” (Short) tuỳ theo nhu cầu để hoàn tất thao tác đặt lệnh.

Đóng lệnh

Có hai cách đóng lệnh cơ bản

Lệnh đóng tự động

Lệnh tự động đóng trong các trường hợp sau

 • Chạm điểm chốt lời (Take-profit)
 • Chạm điểm cắt lỗ (Stop loss)
 • Lệnh xảy ra thanh lý (khi lợi nhuận âm vượt quá số dư ký quỹ)
Lệnh đóng thủ công

Người dùng đóng trực tiếp tại Danh sách lệnh Đang mở