Hướng dẫn 23 December, 2021 – 16:27

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Nami Exchange

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Đăng ký tài khoản trên website Nami.Exchange

Bước 1: Truy cập vào website Nami.Exchange

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn ô “Đăng Ký”

Bước 3: Nhập đầy đủ 03 trường thông tin sau và bấm nút “Đăng ký”:

  • Email đăng ký tài khoản
  • Mật khẩu
  • Xác nhận mật khẩu

Bước 4: Kiểm tra email, xác nhận đăng ký tài khoản bằng cách ấn nút “Confirm”.

Đăng ký tài khoản trên ứng dụng Nami Exchange

Bước 1: Tải và mở ứng dụng Nami Exchange tại:

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn vào mục “Tài khoản”

Bước 3: Chọn vào ô “Chạm để đăng nhập”

Bước 4: Chọn nút “Đăng ký”

Bước 5: Nhập đầy đủ 03 trường thông tin sau và bấm nút “Đăng ký”:

  • Email đăng ký tài khoản
  • Mật khẩu
  • Xác nhận mật khẩu

Bước 6: Kiểm tra email, xác nhận đăng ký tài khoản bằng cách ấn nút “Confirm”.

Đăng ký tài khoản bằng cách sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook

Trong khuôn khổ bài hướng dẫn này, Nami Exchange sẽ sử dụng phương thức đăng ký bằng tài khoản Google

Bước 1: Tải và mở ứng dụng Nami Exchange tại:

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn vào mục “Tài khoản”

Bước 3: Chọn vào ô “Chạm để đăng nhập”

Bước 4: Chọn biểu tượng Google để bắt đầu đăng ký 

Bước 5: Chọn tài khoản Google của bạn để đăng ký

Bước 6: Kiểm tra email, xác nhận đăng ký tài khoản bằng cách ấn nút “Confirm”.