29 October, 2019 – 08:15

[CẬP NHẬT] Biểu phí nami.exchange

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Biểu phí giao dịch mới sẽ được áp dụng từ ngày 04/11/2019 như sau:

Cập nhật chính sách nạp token: tạm dừng cơ chế tự động chuyển đổi sang SPIN khi nạp tiền

1. Biểu phí nạp rút token trên nami.exchange:

  • Nạp token: không mất phí
  • Rút token: theo biểu phí như bên dưới
Token Withdrawal Fee Minimum Has convert 1%(when deposit) Can withdraw to other exchange
ETH 0,009 10 USD no no
BNB 0,05 0,1 no yes
MKR 0,01 0,3 no yes
BAT 4 8 no yes
OMG 0,48 0,96 no yes
LINK 1,7 3,4 no yes
HOT 789 1578 no yes
ZIL 43,8 87,6 no yes
REP 2,7 0,2 no yes
ZRX 0,01 5,4 no yes
THETA 0,1 2 no yes
NPXS 1446 2892 no yes
IOST 1 100 no yes
ENJ 7 14 no yes
HT 2,85 5,7 no yes
SNT 36 72 no yes
NAC 50 100 no yes
DAI 8 16 no yes
KNC 3,4 6,8 no yes
GNT 9,8 19,6 no yes
PPT 0,56 1,12 no yes
MCO 0,27 0,54 no yes
WTC 0,5 1 no yes
MANA 17 34 no yes
LOOM 12,1 24,2 no yes
LRC 13,5 27 no yes
ELF 5 10 no yes
POWR 7,6 15,2 no yes
USDC 0,95 1,9 no yes
USDT 0,95 1,9 no yes
BTC 0,0005 0,002 no yes
FET 5 10 no yes
CELR 100 200 no yes
BLOC 100 200 no yes
DOS 50 100 no yes
SPIN 1 2 no yes
MATIC 100 200 no yes
MITH 6,37 12,74 no yes
GTO 1,7 3,4 no yes
VNDC 10 SPIN 100000 no yes
TRX 1 10 no yes
RET 300 RET 600 no yes

2. Biểu phí giao dịch trên nami.exchange

Biểu phí chung: 0.06250% khối lượng giao dịch.

Nami.exchange sẽ tính phí giao dịch 0.06250% theo khối lượng giao dịch.

Ưu đãi phí giao dịch cho người dùng nắm giữ NAC hoặc SPIN.

  • Giảm 20% phí giao dịch khi nắm giữ SPIN
  • Giảm 25% phí giao dịch khi nắm giữ NAC
  • Phí giao dịch sẽ được trừ trực tiếp từ số dư SPIN hoặc NAC, dựa theo cấp độ và lựa chọn đồng tiền thanh toán phí của người dùng
  • Lượng SPIN và NAC giữ trong tài khoản sẽ được quét vào 00:00 AM (UTC) hằng ngày. Cấp độ tính phí sẽ được cập nhật 1 tiếng sau khi quét.

Biểu phí giao dịch

Level Condition SPIN Balance NAC Balance Marker/Taker Maker/Taker SPIN 20% Off Maker/Taker NAC 25% Off
VIP0 >= 0 or 0 0.06250% /0.06250% 0.05000% /0.05000% 0.04380% /0.04380%
VIP1 >= 10000 or 200000 0.06000% /0.06250% 0.04800% /0.05000% 0.04200% /0.04380%
VIP2 >= 50000 or 1000000 0.05000% /0.06000% 0.04000% /0.04800% 0.03499% /0.04200%
VIP3 >= 100000 or 2000000 0.04500% /0.04500% 0.03600% /0.03600% 0.03150% /0.03150%
VIP4 >= 200000 or 4000000 0.04250% /0.04500% 0.03400% /0.03600% 0.02979% /0.03150%
VIP5 >= 400000 or 8000000 0.04000% /0.04250% 0.03200% /0.03400% 0.02799% /0.02979%

Ví dụ, một giao dịch khối lượng 100 USDT sẽ tính phí trong từng trường hợp như sau:

Level Condition SPIN Balance NAC Balance Marker/Taker Maker/Taker SPIN 20% Off Maker/Taker NAC 25% Off
VIP0 >= 0 or 0 0.0625 USDT / 0.0625 USDT 0.05 USDT / 0.05 USDT 0.0438 USDT / 0.0438 USDT
VIP1 >= 10000 or 200000 0.06 USDT / 0.0625 USDT 0.048 USDT / 0.05 USDT 0.042 USDT / 0.0438 USDT
VIP2 >= 50000 or 1000000 0.05 USDT / 0.06 USDT 0.04 USDT / 0.048 USDT 0.03499 USDT / 0.042 USDT
VIP3 >= 100000 or 2000000 0.045 USDT / 0.045 USDT 0.036 USDT / 0.036 USDT 0.0315 USDT / 0.0315 USDT
VIP4 >= 200000 or 4000000 0.0425 USDT / 0.045 USDT 0.034 USDT / 0.036 USDT
0.02979 USDT / 0.0315 USDT
VIP5 >= 400000 or 8000000 0.04 USDT / 0.0425 USDT 0.032 USDT / 0.034 USDT
0.02799 USDT / 0.02979 USDT

Lượng SPIN hoặc NAC sẽ bị trừ tương ứng dựa theo tỷ giá SPIN/USDT hoặc NAC/USDT tại thời điểm giao dịch.

Khối lượng giao dịch tối thiểu

  • Không giới hạn: SPIN, NAC, VNDC
  • Tối thiểu 15 USDT với các coin, token khác

______

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.