13 June, 2019 – 04:34

Chương trình Đối tác của SPIN – Hoa hồng lên đến 10%

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Chương trình “Đối tác của SPIN” – Hoa hồng lên đến 10% là một chương trình trong chuỗi sự kiện chuẩn bị mở bán TPO của SPIN sẽ diễn ra từ 15/6.

Những người dùng giới thiệu thành công khách hàng cho Nami sẽ được hưởng hoa hồng từ hệ thống khi khách hàng phát sinh giao dịch với SPIN. Chương trình cụ thể như sau:

Khi mở tài khoản trên Launchpad và giới thiệu được 01 người mua SPIN qua link giới thiệu của bạn, bạn trở thành Partner. Khi người dùng mới tiếp tục giới thiệu được 1 người tham gia mua SPIN qua link giới thiệu của họ, bạn được nâng cấp lên S-Partner, và đối tác của bạn trở thành Partner.

Chính sách hoa hồng cho Partner và S-Partner

Hoa hồng dành cho Partner:
  • Hoa hồng 5% khi giới thiệu thành công 1 người mua SPIN trên Nami LaunchPad
  • Hoa hồng 7.5% khi người được giới thiệu phát sinh giao dịch trên Nami Exchange
  • Hoa hồng 7.5% khi người được giới thiệu sử dụng SPIN trên Bitbattle.io
Hoa hồng dành cho S-Partner:
  • Hưởng hoa hồng như Partner (tức Partner mua thêm, phát sinh giao dịch trên Nami Exchange và Bitbattle, bạn sẽ được hưởng hoa hồng như định mức của Partner)
  • Hoa hồng 5% khi Partner giới thiệu thành công 1 người mua SPIN TPO trên Nami LaunchPad
  • Hoa hồng 7.5% khi Partner giới thiệu được người giao dịch trên Nami Exchange hoặc sử dụng SPIN trên Bitbattle.io

Ví dụ: A mở tài khoản trên Launchpad. B mở tài khoản qua link giới thiệu của A và phát sinh giao dịch. A trở thành Partner. Tiếp tục có 10 người dùng mới, mở tài khoản qua link giới thiệu của B và phát sinh giao dịch. A trở thành S-Partner và B trở thành Partner; theo đó hoa hồng mà S-partner và Partner nhận được như sau:

Làm thế nào để trở thành Partner và S-Partner?

Đăng ký tài khoản Nami tại đây.

  • Bước 1: Lấy link giới thiệu của bạn tại đây.
  • Bước 2: Giới thiệu bạn bè đăng ký theo link giới thiệu của bạn.
  • Bước 3: Hưởng hoa hồng khi người được giới thiệu mua SPIN, phát sinh giao dịch hoặc sử dụng SPIN

Chi tiết xem tại https://launchpad.nami.exchange/referral

Tham gia nhóm telegram https://t.me/bitbattlevn, liên hệ @namicare để trở thành Đối tác của SPIN

Nếu bất kỳ thắc mắc nào về Chương trình Đối tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua:

__

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.