22 February, 2021 – 15:10

Công bố giải thưởng chung kết và giải thưởng tuần 04 chương trình Exchange Competition lần thứ nhất

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Ngày 21/01/2021 chương trình Exchange Competition được Nami và VNDC đồng tổ chức nhằm thúc đẩy các nhà đầu tư giao dịch các loại tiền mã hoá được niêm yết trên sàn Nami Exchange.

Theo đó, người dùng sử dụng tính năng Exchange để đặt các lệnh mua/bán, những tài khoản có khối lượng giao dịch lớn sẽ được nhận giải thưởng và công bố tại bảng xếp hạng của cuộc thi.

Hôm nay, Nami Corporation xin công bố danh sách người dùng trúng giải từ tuần 01 đến tuần 04 và giải thưởng chung kết. Người dùng đạt giải tuần 04 và giải chung kết sẽ nhận được trả thưởng vào ngày 23/02/2021. Xin chúc mừng quý nhà giao dịch!

Giải thưởng tuần 01

Xếp hạng

Giá trị mỗi

giải thưởng

Nami ID

người dùng

Số lệnh

Tổng volume
(VNDC)

01 giải nhất

5,000,000 Nami727ATC1317 123

942,005,344 

02 giải nhì

2,000,000 Nami746CCL3231 297 677,683,648
Nami486TAE5548 328

652,353,048

03 giải Ba

500,000 Nami722PPS2158 224 313,691,459

Nami624TSS8733

76

259,886,968

Nami477ETB4828 104

232,234,874

Giải thưởng tuần 02

Xếp hạng

Giá trị mỗi

giải thưởng

Nami ID

người dùng

Số lệnh

Tổng volume
(VNDC)

01 giải nhất

5,000,000 Nami446TCT4471 102

1,473,082,476

02 giải nhì

2,000,000 Nami869HBT7425 198 1,445,594,859
Nami145LBP2474 15

551,004,507 

03 giải Ba

500,000 Nami932LLS8883 334 378,035,252

Nami746CCL3231

161

274,485,466

Nami662SLP5542 57

214,158,517

Giải thưởng tuần 03

Xếp hạng

Giá trị mỗi

giải thưởng

Nami ID

người dùng

Số lệnh

Tổng volume
(VNDC)

01 giải nhất

5,000,000 Nami324EPS8339 290

1,146,141,166 

02 giải nhì

2,000,000 Nami776HHC4866 403 677,688,863
Nami354HCB7488 408

672,843,751

03 giải Ba

500,000 Nami171PTP1546 418 605,582,840

Nami636TCC4157

121

345,870,864

Nami235CPC9925 127

287,874,189

Giải thưởng tuần 04

Xếp hạng

Giá trị mỗi

giải thưởng

Nami ID

người dùng

Số lệnh

Tổng volume
(VNDC)

01 giải nhất

5,000,000 Nami844HBE7829 526

7,972,162,691

02 giải nhì

2,000,000 Nami987EHE7183 563 2,000,886,839
Nami635ACP8933 36 1,037,805,573

03 giải Ba

500,000 Nami539ESB2685 30 424,294,929
Nami765TAA6815 188 322,100,427
Nami938TPB3674 149 238,346,605

Giải thưởng chung kết chương trình

Xếp hạng

Giá trị mỗi giải thưởng Nami ID

người dùng

Số lệnh

Tổng volume

(VNDC)

01 giải nhất

20,000,000 Nami844HBE7829 526

7,972,162,691

02 giải nhì

10,000,000 Nami446TCT4471 195 3,544,249,346
Nami727ATC1317 442

3,425,406,076

03 giải ba

3,000,000 Nami486TAE5548 1835 2,929,066,921

Nami987EHE7183

725

2,276,870,968

Nami869HBT7425 303

1,630,627,848

10 giải khuyến khích

1,000,000

Nami776HHC4866

857 1,590,954,091

Nami477ETB4828

555

1,527,811,819

Nami354HCB7488

903

1,421,438,340

Nami932LLS8883

1093

1,282,497,887

Nami324EPS8339 332

1,267,157,765

Nami171PTP1546

779

1,194,707,329

Nami746CCL3231

598

1,132,618,209

Nami635ACP8933

36

1,037,805,573

Nami722PPS2158

562

961,094,819

Nami662SLP5542

222

919,286,275

Một lần nữa Nami Corporation xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng đã tham gia Exchange Trading Competition mùa 1, rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị trong những mùa sau.