06 September, 2019 – 04:39

Giao dịch hăng say, nhận thưởng $100 mỗi ngày

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Mỗi ngày nami.exchange sẽ chọn ra trader có mức tăng trưởng tài khoản thông qua các giao dịch tốt nhất để trao phần thưởng 1000 SPIN.

Thời gian: từ 01:00 GMT (giờ hệ thống) ngày 07/09/2019 đến 01:00 GMT ngày 14/09/2019 

Thời gian quét số dư tài khoản: 01:00 GMT hàng ngày

Phần thưởng dành cho 1 trader có mức tăng trưởng tài khoản cao nhất ở mỗi cấp độ

Loại Tài khoản Số dư tài khoản Số người nhận thưởng Phần thưởng
Tài khoản cao cấp ≥ 2,500 USDT 1 700 SPIN
Tài khoản tiêu chuẩn < 2,500 USDT 1 300 SPIN
Thể lệ
  1. Tài khoản phải có số dư tối thiểu 150 USDT trước thời điểm quét số dư
  2. Hệ thống sẽ quét số dư đầu ngày và số dư cuối ngày vào lúc 01:00 GMT (giờ hệ thống) để tính toán tỷ lệ tăng trưởng. Tỷ lệ tăng trưởng sẽ tính dựa trên mức lợi nhuận khi trader giao dịch và không tính đến các giá trị nạp, rút khỏi tài khoản
  3. Tỷ lệ tăng trưởng của tài khoản được tính toán như sau: Tỷ lệ tăng trưởng = [Số dư cuối ngày – (Số dư đầu ngày + Tiền nạp)] / Số dư đầu ngày * 100%
  4. Phân loại tài khoản dựa vào số dư đầu ngày và số dư cuối ngày, số nào thấp hơn sẽ quyết định phân loại tài khoản
  5. Ước tính giao dịch sẽ được tính theo giá trị USDT tương đương
CHÚ Ý
  • Nami hoàn toàn có quyền tự quyết, quyền huỷ hoặc điều chỉnh chương trình hay những điều luật của chương trình.
  • Tất cả những giao dịch chúng tôi cho rằng là giao dịch đã bị thao túng, sẽ không được tính vào số lượng giao dịch của bạn.
  • Phần thưởng sẽ được gửi tới người chiến thắng trong vòng 24h kể từ khi kết thúc cuộc thi
  • Người dùng có thể theo dõi biến động số dư và tỷ lệ tăng trưởng tài khoản của mình và bảng xếp hạng khác tại đây

Ví dụ, số dư trong tài khoản của bạn vào thời điểm quét 01:00 GMT ngày 07/09/2019 là 2,500 USDT

Số dư đầu ngày = 2,500 USDT

Số dư trong tài khoản của bạn vào thời điểm quét 01:00 GMT ngày 08/09/2019 là 5,000 USDT

Số dư cuối ngày = 5,000 USDT

Tỷ lệ tăng trưởng = (5,000 – 2,500) / 2,500 * 100% = 100%

__

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.