03 October, 2019 – 10:01

Giới thiệu chương trình Đầu tư SPIN Staking, lãi suất 4%/tháng

Copied to clipboard
Copied to clipboard

SPIN Staking là một chương trình đầu tư hấp dẫn cho những người nắm giữ SPIN với mức lợi nhuận được chia sẻ từ 60% doanh thu của sàn Nami Exchange.

Những người nắm giữ SPIN sẽ góp một lượng nhất định SPIN vào trong Pool Stake để được hưởng lợi nhuận dựa trên tỷ lệ đóng góp cổ phần trong Pool định kỳ hàng ngày. Những người này gọi là Stakeholder.

Cơ chế SPIN Staking

 

  • Số lượng Stake tối thiểu: 50.000 SPIN/người
  • Kỳ hạn Stake: 1 năm
  • Thời gian Stake: T-1 kể từ ngày nạp tiền vào Pool Stake. Ví dụ, người dùng nạp 50.000 SPIN vào Pool ngày 10/10/2019, số SPIN này sẽ được ghi nhận và bắt đầu tính lãi sau 24h tức là ngày 11/10/2019
Điều kiện hưởng lợi nhuận

 

Trong 3 tháng đầu

  • Lợi nhuận: Cố định 4%/tháng
  • Thời gian chia lợi nhuận: 12h00 hàng ngày

Trong 9 tháng sau

  • Lợi nhuận: Dựa theo tỷ lệ đóng góp trong Pool SPIN mà những người đóng góp sẽ cùng nhau chia sẻ 60% doanh thu của sàn Nami Exchange
  • Thời gian chia lợi nhuận: 12h00 hàng ngày
Cấu trúc chia sẻ doanh thu

 

Stakeholders là những nhà đầu tư nắm giữ lớn hơn 50.000 SPIN và gửi vào Staking Pool với kỳ hạn 1 năm nhằm được hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Nami Exchange. Stakeholder sẽ được chia sẻ 60% Doanh thu của sàn.

Biz Dev là là đội ngũ phát triển hoạt động kinh doanh cho Nami Exchange, giúp tìm kiếm nhóm đối tượng Users và Stakeholder phù hợp. Biz Dev giúp truyền tải thông điệp, cũng như những giá trị cốt lõi của dự án cho đội mọi người. Quyền lợi của Biz Dev trong mô hình của Nami là được hưởng 20% Doanh thu của sàn.

Nami Exchange sẽ nắm giữ lại 20% Doanh thu.

Hướng dẫn tham gia

 

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập Nami Exchange

Bước 2: Truy cập trang SPIN Staking và nhấn nút Tham gia ngay

Bước 3: Điền số SPIN khoá vào Pool Stake

______

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.