12 May, 2021 – 10:08

Nami cập nhật hạn mức rút tiền nhanh theo cấp VIP

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Nhằm đảm bảo tính cân bằng giữa sự tiện lợi trong giao dịch và sự an toàn cho tài sản của khách hàng. Từ 14:00 ngày 12 tháng 05 năm 2021 (GMT+7), sàn giao dịch Nami Exchange sẽ cập nhật hạn mức rút tiền nhanh theo cấp VIP.

Cụ thể theo quy định mới, khách hàng VIP sẽ hưởng quyền rút nhanh dựa trên khối lượng và thời gian rút theo quy định bổ sung dưới đây:

Cấp VIP NAMI

Số NAMI cần sở hữu

Quyền rút nhanh theo khối lượng giao dịch (đơn vị USD)

Theo từng lệnh Trong vòng 6 tiếng
VIP 0 Không yêu cầu 4,000 6,000
VIP 1 20,000 5,000 7,500
VIP 2 50,000 6,000 9,000
VIP 3 100,000 8,000 12,000
VIP 4 200,000 10,000 15,000
VIP 5 500,000 12,000 18,000
VIP 6 1,000,000 14,000 21,000
VIP 7 2,000,000 16,000 24,000
VIP 8 3,000,000 18,000 27,000
VIP 9 5,000,000 20,000 30,000

Lưu ý:

  • Hạn mức rút nhanh trong vòng 6 tiếng được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện lệnh rút.
  • Quy định này chỉ áp dụng cho quyền rút nhanh. Hiện tại, sàn giao dịch Nami Exchange chưa áp dụng hạn mức rút tiền theo ngày. 
  • Nếu vượt quá hạn mức rút như trên, quý khách hàng vẫn hoàn toàn có thể thực hiện các lệnh rút nhưng hệ thống sẽ xử lý chậm hơn so với lệnh rút nhanh.

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___