11 May, 2021 – 13:00

Nami Exchange thông báo bảo trì giao dịch cặp WHC/VNDC

Copied to clipboard
system_maintenance
Copied to clipboard

Cập nhật: Mọi giao dịch đối với cặp WHC/VNDC đã trở lại bình thường từ 22:00 ngày 15/5/2021

Nhằm nâng cao chất lượng giao dịch và nâng cấp hệ thống, Nami Exchange xin thông báo bảo trì giao dịch exchange đối với cặp WHC/VNDC từ 20:00 ngày 14 tháng 05 năm 2021 (GMT + 7). 

Cụ thể, kể từ thời điểm này, nhà giao dịch tạm thời không thể đặt lệnh mới cho cặp giao dịch WHC/VNDC, các lệnh giao dịch đã đặt trước thời điểm này không bị ảnh hưởng. Thời gian bảo trì giao dịch cho cặp WHC/VNDC dự kiến kéo dài trong 24 giờ. 

Tất cả dữ liệu, giao dịch và hoạt động của nhà giao dịch trên nền tảng website và ứng dụng đều được bảo đảm an toàn trong quá trình nâng cấp hệ thống giao dịch. 

Nami Exchange chân thành xin lỗi quý khách hàng và quý nhà giao dịch vì trải nghiệm bất tiện này.

Trân trọng, 

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website:  https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: