30 January, 2020 – 11:58

Nami Futures chính thức giảm 50% phí giao dịch khi sử dụng C98

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Trong bản cập nhật mới nhất của Nami Futures, đội ngũ phát triển mới cho ra mắt chế độ ECO Mode và đưa Nami Futures trở thành sàn giao dịch Margin đầu tiên trên thế giới cho phép tính phí giao dịch bằng Token của dự án thay cho Bitcoin và USDT như thường thấy. Hiện nay Nami đã chính thức cho phép sử dụng token C98 thuộc dự án Coin98 để trả phí giao dịch trên nền tảng. Coin98 là một trong những đối tác chiến lược của Nami.

Image from iOS (33)

Một số khái niệm trên Nami Futures 

Quantity: tổng số hợp đồng khách hàng sẽ mua sau khi sử dụng đòn bẩy. Ví dụ : khách hàng nhập ở ô Quantity là 1000 và chọn đòn bẩy là 100 thì sẽ tiền thực tế sẽ sử dụng trong tài khoản của khách hàng là 1000/100 = 10

Mgn: viết tắt của Margin và được tính theo công thức Margin = Quantity / Leverage

Limit: lệnh khách hàng sẽ đặt khi giá chạm đến mức bạn mong muốn thì sẽ tự động khớp lệnh. Ví dụ: giá hiện tại là 7100 và khách hàng muốn mua tại 7000 thì sẽ đặt 1 lệnh Buy Limit tại 7000.

Stop: là lệnh khách hàng sẽ đặt khi giá đã vượt qua một mức mà khách hàng mong muốn sẽ tự động đặt lệnh. Ví dụ: giá hiện tại là 7100 khách hàng muốn Buy tại 7200 thì sẽ đặt 1 lệnh Buy Stop tại 7200.

Stoploss: mức giá cắt lỗ của mỗi lệnh.

Take Profit: mức giá chốt lợi nhuận của mỗi lệnh.

Liquidation Price: giá thanh lý lệnh giao dịch. Khách hàng chọn đòn bẩy càng cao thì giá thanh lý sẽ càng gần với giá bạn đặt lệnh. Giá thanh lý được lấy từ nguồn giá của Bitmex (do Nami chuyển 100% lệnh giao dịch của khách hàng lên Bitmex nhằm đảm bảo không xung đột lợi ích với khách hàng).

ECO Mode là chế độ giao dịch tính phí bằng Token hoặc Coin của các dự án đối tác. Chế độ này được bật mặc định trên Nami Futures, khi đó hệ thống sẽ tự động giảm từ 20% đến 50% phí giao dịch và được quy đổi ra Token. Ví dụ phí giao dịch sau khi được giảm còn 0.06% (giá trị giao dịch) và bằng $1; như vậy số dư Token C98 của khách hàng sẽ bị trừ đi 10 đồng nếu giả định giá thị trường của C98 = $0.1.

Tham khảo Biểu phí giao dịch Nami Futures để biết thêm chi tiết.

Image from iOS (34)

Cộng đồng của Nami Futures:

Download app của dự án Coin98 để nhận nhiều token C98:

https://coin98.net/app/ios

https://coin98.net/app/android

____

Nami Futures thuộc Nami Corp được thành lập tại Singapore năm 2017, chuyên về nghiên cứu và phát triển giải pháp sàn giao dịch Crypto và Forex.