04 September, 2020 – 09:30

Nami Futures chính thức niêm yết thêm 5 cặp giao dịch USDT

Copied to clipboard
Copied to clipboard

LINK/USDT, THETA/USDT, XLM/USDT, BAT/USDT, IOST/USDT là 5 cặp giao dịch Futures mới trên app Nami

Nami Futures sẽ niêm yết thêm 5 cặp tiền giao dịch bằng USDT từ ngày 04/09/2020, nâng tổng số cặp tiền giao dịch sử dụng USDT trên Nami Futures lên 15 cặp, cụ thể là BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, EOS/USDT, ETC/USDT, XRP/USDT, KNC/USDT, BCH/USDT, LTC/USDT, TRX/USDT, LINK/USDT, THETA/USDT, XLM/USDT, BAT/USDT, IOST/USDT. Nami Futures cung cấp các công cụ giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy lên tới 1:125.

Ngoài ra, nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch Hợp đồng tương lai sử dụng VNDC và XBT (BTC) với hơn 9 cặp tiền khác nhau bao gồm:

  • Các cặp sử dụng VNDC: BTCVNDC, ETHVNDC, BNBVNDC, EOSVNDC, ETCVNDC, XRPVNDC, KNCVNDC, BCHVNDC, TRXVNDC, LTCVNDC
  • Các cặp sử dụng XBT: XBTUSD, ETHUSD, ETHXBT, BCHXBT, LTCXBT, ADAXBT, EOSXBT, XRPXBT, TRXXBT

 

Download ứng dụng Nami Futures

iOS : https://apps.apple.com/us/app/nami-exchange/id1480302334

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namicorp.exchange

Website : https://nami.exchange/future/XBTUSD

______

Giới thiệu về Nami Futures

Nami Futures thuộc Nami Corp được thành lập tại Singapore năm 2017, chuyên về nghiên cứu và phát triển giải pháp sàn giao dịch Crypto và Forex.