31 May, 2021 – 22:30

Nami Futures: Niêm yết các cặp giao dịch mới

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Nami Corporation xin thông báo Nami Futures sẽ ra mắt hợp đồng ký quỹ bằng USDT đối với: BAND, BZRX, TRB, YFII, CELR, CHR, COMP, IOTA, STMX, WAVES với đòn bẩy lên đến x20. Khách hàng có thể bắt đầu giao dịch các mã thông báo này từ 14:00 (UTC + 7) ngày 01/06/2021. 

Cảnh báo rủi ro:

Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Futures.

Xem thêm: Điều khoản sử dụng Nami Futures


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.