17 August, 2019 – 09:32

Thay đổi biểu phí giao dịch trên Nami.Exchange

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Thay đổi biểu phí giao dịch trên Nami.Exchange

Nami Corporation xin trân trọng thông báo kể từ ngày 17/08/2019, phí mua, bán các cặp tiền trên sàn Nami.Exchange được thay đổi.

Quy định cũ về phí giao dịch trên sàn Nami.Exchange:

 Với các giao dịch bán 

  • Có giá trị dưới $100: phí 1 SPIN
  • Có giá trị từ $100 trở lên: phí 10 SPIN

Với các giao dịch mua: Không mất phí

Khi nạp ETH, 1% giá trị tiền nạp sẽ được tự động chuyển sang SPIN ở tỷ giá $0.14/SPIN

Từ 17/08/2019, quy định mới về phí giao dịch như sau:

Với tất cả các cặp giao dịch trừ USDT/VNDC và SPIN/USDT:

  • Giao dịch  MUA: phí 5 SPIN
  • Giao dịch BÁN: phí 5 SPIN

Với cặp giao dịch USDT/VNDC

  • Giao dịch MUA: phí 5 SPIN bất kỳ giá trị giao dịch
  • Giao dịch BÁN: không mất phí trong 1 tháng đầu tiên từ 17/08/2019 – 17/09/2019. Từ 18/09/2019, phí là 10 SPIN 

Với cặp giao dịch SPIN/USDT

  • Giao dịch  MUA: không mất phí
  • Giao dịch BÁN: phí 5 SPIN

Khi nạp BTC, ETH và các token ERC20 khác mà nami.exchange có hỗ trợ, 1% giá trị nạp sẽ tự động được quy đổi sang SPIN theo tỷ giá $0.12/SPIN.

Lưu ý: NAC, SPIN, VNDC sẽ không được áp dụng luật quy đổi tự động như bên trên.

Tham khảo danh sách các token ERC20 nami.exchange đang hỗ trợ.

__

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.