16 August, 2019 – 08:55

Thông báo luật Buy Back nami.exchange

Copied to clipboard
Copied to clipboard

Nami.exchange xin thông báo thay đổi thể lệ chương trình Buy Back bắt đầu từ phiên BNB Buy Back sẽ diễn ra vào 8 giờ 8 phút tối ngày 26/08/2019 (GMT+7).

  • Cặp Buy Back: BNB/USDT
  • Tổng lượng Buy Back: 2000 BNB
  • Giá Buy Back: 1 BNB = 40 USDT
  • Thể loại Buy Back: quay vé số
  • Thời gian phát vé số: 7h tối ngày 26/08/2019
  • Thời gian bắt đầu quay số: 8h8p tối ngày 26/08/2019
  • Mỗi vé trung được bán tối đa 50 BNB, không giới hạn số lượng vé trúng mỗi tài khoản

Thể lệ quay số Buy Back

  • Vào lúc 7h tối ngày 26/08/2019, hệ thống sẽ phát vé số cho người dùng dựa trên số lượng SPIN Holding. 
  • Từ 7h – 8h tối ngày 26/08/2019, người dùng sẽ có thời gian điền số lượng BNB muốn bán cho từng vé số, tối đa 50 BNB/vé.
  • Vào lúc 8h8p tối ngày 26/08/2019, hệ thống sẽ quay số ngẫu nhiên để chọn ra 40 vé số được khớp lệnh Buy Back.

Ví dụ, người dùng nắm giữ 5000 SPIN sẽ được phát 4 vé, mỗi vé được quyền đặt bán 50 BNB. Giả sử người dùng sở hữu 200 BNB ở giá thị trường hiện tại là 1 BNB = 27 USDT và dùng 4 vé để đặt bán 200 BNB ở mức giá Buy Back 1 BNB = 40 USDT. Kết quả quay số, người dùng trúng 2 vé, tương đương bán được 100 BNB ở giá 1 BNB = 40 USDT. Như vậy, người dùng được lãi 1300 USDT đồng thời giữ nguyên lượng 5000 SPIN Holding.

Nạp USDT, mua BNB ngay!

Lượng SPIN này sẽ được dùng để quét vé cho chương trình Buy Back tiếp theo, với lịch trình Buy Back liên tục như bên dưới:

Điều kiện tham gia

Người dùng phải nắm giữ SPIN trong ít nhất 3 ngày trước khi diễn ra chương trình Buy Back.

Hệ thống sẽ tự động quét số dư SPIN trong tài khoản vào lúc 00:00:00 GMT+7 hàng ngày, bắt đầu từ 00:00:00 ngày 24/08/2019. Số dư thấp nhất trong những lần quét sẽ quyết định số vé được phát cho người dùng, theo định mức như sau:

__

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.